Борковський Віктор Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Борковський Віктор Іванович


Борковський Віктор Іванович

БОРКО́ВСЬКИЙ Віктор Іванович (05(18). 01. 1900, Мінськ – 26. 12. 1982, Москва) – мовознавець. Д-р філол. н. (1950), проф. (1930). Акад. АН СРСР (1972). Іноз. чл. низки академій та почес. д-р кількох ун-тів. Держ. премія СРСР (1970). Закін. Петрогр. ун-т (1923). Працював 1930–46 у пед. ін-тах Могильова, Новгорода, Миколаєва, Сімферополя; 1946–50 – у Львів. ун-ті й пед. ін-ті, водночас 1948–49 – зав. Львів. відділу Ін-ту мовознавства. Від 1950 – в Ін-ті мовознавства АН СРСР (1954–60 – дир.); 1960–82 – зав. сектору порівнял.-істор. вивчення східнослов’ян. мов в Ін-ті рос. мови АН СРСР. Досліджував новгород. берестяні грамоти; текстологію, істор. граматику рос. мови, історію синтаксису й діалектології східнослов’ян. мов, історію мовознавства. Питання укр. мовознавства розглядав у працях: «Бессоюзные предложения в древнерусских грамотах 14– 15 в. южного происхождения» (1950), «Вклад русских ученых в украинское языковедение» (1954), «Леонид Арсеньевич Булаховский» (1961), «И. С. Свенцицкий» (1975; усі – Москва) та ін.

Пр.: Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение. Ленинград, 1949; Синтаксис древнерусских грамот. Сложное предложение. Москва, 1958; Изучение украинского и белорусского языков. Москва, 1958 (співавт.); Использование диалектных данных в трудах по историческому синтаксису восточнославянских языков. Москва, 1958; Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков: В 2 ч. Москва, 1968; 1972; Очерки по истории и диалектологии восточнославянских языков. Москва, 1980 (співавт.); Синтаксис сказок. Русско-белорусские параллели. Москва, 1981.

Літ.: Проблемы истории и диалектологии славянских языков: Сб. статей к 70-летию чл.-кор. АН СССР В. И. Борковского. Москва, 1971; Галенко Г. Віктор Іванович Борковський // Мовознавство. 1980. № 1.

Статтю оновлено: 2004