Боровик Євген Станіславович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Боровик Євген Станіславович


Боровик Євген Станіславович

БОРОВИ́К Євген Станіславович (11(24). 04. 1915, Петроград, нині С.-Петербург – 07. 02. 1966, Харків) – фізик. Батько А. Боровика. Д-р фіз.-мат. н. (1955), проф. (1957). Чл.-кор. АН УРСР (1961). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (1937). Працював інж. на дослід. станції глибокого охолодження в Харкові (1938–41; здійснив низку дослідж. із теплопровідності рідких азоту, метану, етилену, окису вуглецю, газоподіб. азоту в широкому інтервалі т-р і тисків); від 1945 – ст. н. с. відділу низьких т-р, від 1958 – зав. лаб. Харків. фіз.-тех. ін-ту; від 1950 (за сумісн.) – проф. каф. заг. фізики Харків. ун-ту, де розпочав підготовку студентів зі спеціальності «феромагнетизм». Наук. дослідж. у галузях фізики рідин, фізики й техніки високого вакууму, фізики низьких т-р, фізики металів у сильних електр. і магніт. полях, фізики плазми, гальваномагніт. явищ. Розвинув новий напрям приклад. фізики – використання низьких т-р для вироблення методів одержання вакууму, сильних стаціонар. та імпульсних, великої тривалості магніт. полів. Спільно з Б. Лазаревим розробив кріоадсорбцій. і кріоконденсацій. методи одержання високого вакууму. Засн. наук. школи.

Пр.: Теплопроводность азота // ЖЭТФ. 1947. № 4; Изменения сопротивления металлов в магнитном поле при низких температурах // Там само. 1952. Т. 23, № 1; Гальваномагнитные явления и свойства электронов проводимости в металлах // Изв. АН СССР. Сер. Физика. 1955. Т. 19, № 4; О продуктах разложения масел в диффузионных маслах // УФЖ. 1957. № 2 (співавт.); Лекции по ферромагнетизму: Учеб. пособ. Х., 1960; 1966; 1972 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004