Бородай Наталія Володимирівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бородай Наталія  Володимирівна

БОРОДА́Й Наталія Володимирівна (26. 07. 1947, х. Арчадинський, нині Волгогр. обл., РФ) – лікар-онколог. Д-р мед. н. (2000). Закін. Київ. мед. ін-т (1971). Від 1971 працює в Ін-ті експерим. патології, онкології та радіобіології НАНУ: лаборант, від 1980 – м. н. с., від 1988 – н. с., від 1994 – ст. н. с., від 2001 – пров. н. с. відділу біохімії пухлин. Осн. напрями наук. діяльності: вивчення цитолог. реактивності онколог. хворих; рання та диференц. діагностика доброякісних та злоякісних пухлин, клініко-генеалог. та генетико-матем. аналіз при патолог. станах молоч. залози; встановлення кореляц. зв’язку між змінами, які відбуваються в букальному епітелії та патолог. вогнищі при доброякіс. процесах і ракові молоч. залози, що підтвердило на новому цитогенетич. рівні існування взаємозв’язку між пухлиною та організмом.

Пр.: Цитологическая реактивность онкологического больного. К., 1995 (співавт.); Особенности распределения и содержания лектинов при дисплазиях и раках молочной железы // ЦГ. 1998. Т. 32, № 1; Цитоспектрофотометричне дослідження вмісту ДНК при доброякісних та злоякісних процесах в молочній залозі // Там само. 1999. Т. 33, № 3; Опухоль-ассоциированные изменения буккального эпителия при патологии молочной и щитовидной желез // Там само. № 6 (співавт.); Клинико-генеалогический анализ больных раком молочной железы // Онкология. 1999. № 4 (співавт.); Computer – aided differential diagnosis of breast cancer and fibroadenomatosis based on malignancy associated changes in buccal epithelium // Automedica. 2001. Vol. 19 (співавт.).

С. Д. Шербан

Стаття оновлена: 2004