Бородін Василь Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Бородін Василь Степанович

БОРОДІ́Н Василь Степанович (23. 02. 1930, с. Прилепи, нині Курської обл., РФ) – літературознавець. Д-р філол. н. (1981). Держ. премія України ім. Т. Шевченка (1980). Закін. Харків. ун-т (1953). Від 1956 працює в Ін-ті літ-ри НАНУ (Київ): 1984–96 – зав. відділу шевченкознавства, від 1996 – пров. н. с. Досліджує життя і творчість Т. Шевченка. Автор кн.: «Соціально-побутові поеми Т. Г. Шевченка періоду “Трьох літ” (1843–1845 рр.)» (1958), «Три поеми Т. Г. Шевченка: “Сова”, “Сліпий”, “Наймичка”» (1964), «Т. Г. Шевченко і царська цензура: Дослідження та документи. 1840–1862 рр.» (1969, з додатком факсиміл. копії рукопис. зб. «Поезія Т. Шевченка. Том первий», недопущ. цензурою до видання у 1859), «Над текстами Т. Г. Шевченка» (1971; усі – Київ), «Путь “Кобзаря”: Судьба книги Т. Шевченко» (Москва, 1978; вірм. мовою – у співавт., Єреван, 1993). Співавтор монографій: «Шевченкознавство. Підсумки й проблеми» (1975), «Творчий метод і поетика Т. Г. Шевченка» (1980), «Т. Г. Шевченко: Біографія» (1984). Один з активних творців (заст. відп. ред.) фундам. енциклопед. «Шевченківського словника» (т. 1–2, 1976–77). Під наук. кер-вом Б. і з його участю створ. зб. наук. праць: «Питання текстології: Т. Г. Шевченко» (1990), «Проект тематичного словника Шевченківської Енциклопедії», підготовлено корпус «Листи до Тараса Шевченка» (обидва – 1993; усі – Київ). У тематиці числен. шевченкознав. статей і розвідок Б. провідне місце належить комплекс. дослідж. проблем шевченків. текстології в усіх її теор. і практ. аспектах, цензурної долі та історії видань і публікацій творів поета, розробці філол. концепції та принципів підготовки академ. видання його спадщини. Значна частина праць Б. присвяч. архівно-докум. пошукам, публікації виявл. ним раніше невідомих творів, автографів, листів, нових докум., мемуар., епістоляр. матеріалів про Т. Шевченка. Серед них – ґрунтов. зб. «Спогади про Тараса Шевченка» (1982; 1989, підготовка та коментування, у співавт.). Б. брав участь у текстол. підготовці та коментуванні академ. повних зібрань творів Т. Шевченка в 6-ти томах (т. 1–4, 6, 1963–64) та 12-ти томах (т. 1, 2, 1989–90), творів у 5-ти томах (т. 1–5, 1978–79; т. 3, 4, 5, 1984), «Творів» М. Костомарова в 2-х томах (т. 1–2, 1967), І. Франка в 3-х томах (т. 2, 1973; усі – Київ). Окремими вид. вийшли підготовлені Б. «Балади» (1982), «Повісті» (1986; 1988), «Автобиография. Дневник» (1988; усі – Київ), збірники поезій у рос. перекл. («Кобзарь», 1980; 1984; «Избранные сочинения», 1987; обидва – Москва).

Літ.: Пільгук І. Дослідження текстолога // ЛУ. 1972, 31 берез.; Комаринець Т. Предмет дослідження – тексти Шевченка // Жовтень. 1973. № 3; Івакін Ю. О. Нотатки шевченкознавця: Стаття одинадцята // РЛ. 1975. № 3; Волинський П. Підсумки й проблеми // Там само. 1976. № 10; Бернштейн М. Д. Із спостережень над сучасним досвідом радянської шевченківської текстології // Питання текстології: Поезії. 1977; Kol’an [Неврлий М.]. Osudy knih // Hlas ludu. 1979, 9 jъna; Каспрук А. Шлях «Кобзаря» // Вітчизна. 1979. № 5; Арсен П. [Кравчук П.]. Цінне дослідження // Життя і слово. 1979, 19 берез.; Павлюк С. Шлях у безсмертя // Жовтень. 1980. № 3; Одарченко П. Шевченкознавство на Україні в 1961–1981 роках // Світи Тараса Шевченка: Зб. ст. до 175-річчя з дня народж. поета. Нью-Йорк, 1991.

Статтю оновлено: 2004
Цитувати статтю
О.В. Мишанич . Бородін Василь Степанович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37306 (дата звернення: 28.02.2021).