Бородкін Олексій Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бородкін Олексій  Сергійович

БОРО́ДКІН Олексій Сергійович (14. 03. 1930, станиця Скобилевська Краснодар. краю, РФ – 15. 03. 2002, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1981), проф. (1986). Засл. діяч н. і т. України (1990). Закін. Ростов. нар.-госп. ін-т (1957). Працював гол. бухгалтером Новочеркас. машинобуд. з-ду. Від 1964 – доц. каф. бухгалтер. обліку Київ. ін-ту нар. госп-ва; 1987–2002 – зав. каф. бухгалтер. обліку та аудиту Ін-ту підготовки спеціалістів статистики та ринку Держкомстату України. Досліджує проблеми обліку витрат та екон. ефект від впровадження нової техніки.

Пр.: Аналіз і облік собівартості продукції в умовах внутрішньозаводського госпрозрахунку. К., 1972; Збірник задач з бухгалтерського обліку в промисловості. К., 1972; Учет издержек производства в системе хозяйственного расчета. К., 1975; Проблемы учета в управлении научно-техническим прогрессом. К., 1978; Москва, 1980; Бухгалтерский учет в промышленности: Сб. задач. К., 1983; Учет затрат на освоение новой техники. Москва, 1985; Актуальные проблемы учета и статистики в условиях интенсификации производства. К., 1990 (співавт.); Фінансовий облік: Практикум. К., 2003.

Літ.: Наука і бухгалтерська громадськість понесли велику втрату: Некролог О. С. Бородкіна // Бухгалтер. облік і аудит. 2002. № 3; Мазіна О. І. Наукова конференція, присвячена пам’яті О. С. Бородкіна // Там само. 2003. № 4.

Ф. Ф. Бутинець

Стаття оновлена: 2004