Бородюк Володимир Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бородюк Володимир Михайлович


Бородюк Володимир  Михайлович

БОРОДЮ́К Володимир Михайлович (15. 04. 1939, с. Бородянка, нині смт Київ. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1985), проф. (1986), чл.-кор. НАНУ (1995). Закін. Укр. с.-г. академію (1962) і Моск. екон.-стат. ін-т (1967). У 1962–63 працював у Павлодар. землевпорядчій експедиції; 1963–64 – у Павлодар. бухгалтер. школі, Павлодар. індустр. ін-ті; 1964–73 – в Обчислюв. центрі, 1973–91 – у Н.-д. екон. ін-ті Держплану України (від 1980 – зав. відділу); 1992–95 – дир. Нац. ін-ту екон. програм, 1995–97 – Ін-ту Росії НАНУ; 1998–2001 – радник Рахунк. палати ВР України; 2001–02 – дир. НДІ екон. розвитку Київ. екон. ун-ту. Наук. праці присвяч. макроекон. моделюванню й прогнозуванню розвитку нар. госп-ва, розробленню наук.-метод. забезпечення екон. програм і вивченню соц.-екон. процесів у країнах СНД. Наук. діяльність: дослідж. процесів трансформації екон. відносин, розвитку підприємництва, фонд. ринку, держ. регулювання економіки; розробка стратегії екон. розвитку в Україні.

Пр.: Структурний фактор в розвитку економіки. К., 1994 (співавт.); Україна на шляху економічних реформ. К., 1994; Експерименти в суспільстві // Віче. 1994. № 11, 12; Оцінка стану тіньової економіки та методи розрахунків її обсягів. К., 1997 (співавт.); Тіньова економіка // Екон. зростання на засадах справедливості. Український погляд. К., 1999 (співавт.); Результативність економічних реформ в Україні // Стратегія екон. розвитку України: Наук. зб. Київ. екон. ун-ту К., 2002.

Статтю оновлено: 2004