Бородянський Матвій Янкельович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бородянський Матвій  Янкельович

БОРОДЯ́НСЬКИЙ Матвій Янкельович (15. 06. 1913, Київ – 22. 12. 1986, там само) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1962), проф. (1966). Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1938). Працював у проект. відділі металоконструкцій буд-ва Палацу Рад СРСР у Москві; 1941–44 – ст. інж. Новосибір. з-ду; 1944–46 – зав. каф. опору матеріалів Мелітоп. ін-ту механізації с. госп-ва; від 1946 – доц., від 1964 – проф., 1973–84 – зав. каф. опору матеріалів і теор. механіки Київ. технол. ін-ту харч. пром-сті (нині Нац. ун-т харч. технологій). Досліджував пружну стійкість рамних каркасів. Запропонував метод розрахунку стійкості рамних куполів, спосіб розрахунку плоских і просторових рам, навів кілька матриць високого порядку до діагонал. і квазідіагонал. виду.

Пр.: Расчет устойчивости некоторых пространственных рам // Тр. Киев. технол. ин-та пищевой пром-сти. 1950. Вып. 10; Устойчивость правильных n-угольных рам с несмещающимися узлами // Там само; Об одном ошибочном допущении при расчете устойчивости циклически-симметричных систем // Докл. АН СССР. 1952. Т. 83, № 5; Расчет на устойчивость многоэтажных рамных циклически-симметричных систем // Тр. Киев. технол. ин-та пищевой пром-сти. 1952. Вып. 12; Разложение некоторых определителей, имеющих применение в технике // Там само. 1955. Вып. 15; Устойчивость рамных куполов // Расчеты пространственных конструкций. К., 1958. Вып. 4; Методические указания и контрольные задания по сопротивлению материалов. К., 1980 (співавт.).

К. Д. Хоменко

Статтю оновлено: 2004