Борсук Михайло Володимирович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Борсук Михайло  Володимирович

БОРСУ́К Михайло Володимирович (20. 07. 1940, м. Казань, нині Татарстан, РФ) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1994). Закін. Львів. ун-т (1962). Викладав у Моск. фіз.-тех. ін-ті; працював н. с. Центр. аерогідродинам. ін-ту; 1976–90 – зав. каф. вищої математики у ВНЗах Львова і Бєлгорода; 1990–98 – доц.-дослідник, проф. Львів. ун-ту. Викладав в ун-тах Польщі. Наук. праці з теорії диференц. рівнянь, методики викладання вищої математики.

Пр.: Про розв’язність задачі Діріхле для квазілінійного еліптичного оператора другого порядку з розривними коефіцієнтами // Доп. АН УРСР. 1965. № 10; О первой вариации функционала от решения нелинейной краевой задачи для управления в частных производных второго порядка // Ученые зап. Центр. аэрогидродинам. ин-та. 1972. Т. 3, № 2; Оценки решений задачи Дирихле для квазилинейного эллиптического недивергентного уравнения второго порядка вблизи угловой точки // Алгебра и анализ. 1991. Т. 3, № 6.

Б. З. Якимович

Стаття оновлена: 2004