Бортовий Вадим Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бортовий Вадим  Васильович

БОРТОВИ́Й Вадим Васильович (03. 01. 1933, Харків) – фахівець у галузі динаміки та міцності машин. Канд. тех. н. (1962), проф. (1999). Золоті медалі С. Корольова та ВДНГ СРСР (1987). Держ. премія України в галузі н. і т. (1997). Закін. Харків. політех. ін-т (1957), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): асист., ст. викл., доц., зав. (від 1978) каф. опору матеріалів, одночасно 1968–78 – декан ф-ту підвищення кваліфікації викладачів серед. спец. навч. закладів України. Розробив і читає курси «Теорія пластичності та повзучості», «Опір матеріалів». Осн. напрями наук. діяльності: дослідж. поведінки конструкцій і матеріалів за знач. термосилових впливів, розробка оптимал. конструкц. рішень приладів, обладнання орбітал. косміч. станцій. За його участі розроблено методи аналізу тривалої міцності та стійкості тонкостін. елементів конструкцій з урахуванням неліній. поведінки матеріалів. Результати дослідж. впроваджено на косміч. станції «Салют-6» у приладах мікродеформаторів, а також фермі обслуговування «Тополя» (розробл. у співавт. з А. Підгорним).

Пр.: Ползучесть и устойчивость гибких пологих оболочек вращения. К., 1982; Ползучесть элементов машиностроительных конструкций: Учеб. пособ. К., 1984; Расчеты при циклических переменных нагрузках в вероятностном аспекте: Учеб. пособ. К., 1988; Напряженно-деформированное состояние типового элемента комбинированной матрицы для магнитноимпульсной штамповки // Вест. Харьков. политех. ун-та. 2000. Вып. 79; Контактное взаимодействие цилиндрических ортогональных оболочек // Вест. Нац. тех. ун-та «Харьков. политех. ин-т». 2001. Вып. 25.

Ю. І. Зайцев

Стаття оновлена: 2004