Борщевський Петро Прокопович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Борщевський Петро Прокопович


Борщевський Петро  Прокопович

БОРЩЕ́ВСЬКИЙ Петро Прокопович (01. 07. 1936, с. Зарожани, нині Хотин. р-ну Чернів. обл. – 23. 03. 2003, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1981), проф. (1982), акад. УААН (1995). Засл. діяч н. і т. України (1997). Премія ім. М. Туган- Барановського НАНУ (1997). Держ. нагороди СРСР. Закін. Кишинів. ун-т (1960). Працював 1960–63 статистиком і нач. план.-екон. відділу Зарожан. цукрозаводу в Чернів. обл.; 1966– 70 – м. н. с., ст. н. с., учений секр. Ін-ту економіки АН Молд. РСР; 1970–86 – ст. викл., доц., зав. каф. економіки, орг-ції та планування харч. вироб-в Ін-ту підвищення кваліфікації керів. працівників і спеціалістів Мін-ва харч. пром-сті УРСР. Від 1986 – у Раді з вивчення продуктив. сил України НАНУ: зав. відділ. проблем розвитку й розміщення харч. та перероб. пром-сті, від 1993 – заст. голови з наук. роботи, зав. відділу регіон. проблем розвитку й розміщення харч. та перероб. пром-сті. За сумісн. – проф. каф. економіки Нац. ун-ту харч. технологій, викл. Київ. екон. ун-ту, Укр. фінанс.-екон. ін-ту (м. Ірпінь), Укр.-амер. гуманітар. ін-ту Вісконсін. міжнар. ун-ту (США). Наук. діяльність: розроблення теор.-методол., метод. і практич. засад визначення та виміру ефективності, інтенсифікації й регіон. розвитку продуктив. сил АПК, харч. та перероб. пром-сті, прогнозування їхнього розвитку й розміщення; форм сусп. орг-ції агропром. вироб-ва, формування та ефектив. функціонування ринк. механізму упр. АПК; методів рац. використання, відтворення й охорони природ. ресурс. потенціалу та довкілля.

Пр.: Эффективность свеклосахарного производства. 1977; Интенсификация производства в пищевой промышленности. 1989; Удосконалення управління природокористуванням в АПК. 1992 (співавт.); Підвищення ефективності розвитку і розміщення харчової промисловості. 1994 (співавт.); Регіональні агропромислові комплекси України: Теорія і практика розвитку. 1996 (співавт.); Підвищення ефективності використання, відтворення й охорони земельних ресурсів регіону. 1998 (співавт.); Природокористування в агропромисловому комплексі України: Регіонал. аспект. 1999 (співавт.); Продовольча безпека країни: Стан і тенденції // РД. 2000. № 1 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Гаца О. О. Академік – селянський син (добре слово про фахівця) // Трибуна. 1998. № 5–6; Шатько О. В., Юдіна В. А. Борщевський Петро Прокопович // Вчені економісти-аграрники. Ч. 1. К., 2001.

Статтю оновлено: 2004