Боряк Геннадій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Боряк Геннадій Володимирович

БО́РЯК Геннадій Володимирович (15. 12. 1956, Київ) – історик, археограф. Д-р істор. н. (1996), проф. (2002), чл.-кор. НАНУ (2012). Засл. діяч н. і т. України (2006). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Київ. ун-т (1978). Працював 1978–88 у ЦДІА УРСР: м. н. с., зав. відділу публікації, від 1984 – зав. відділу стародав. актів; 1988–91 – н. с. відділу історії феодалізму Ін-ту історії АН УРСР, ст. н. с. групи Археогр. комісії АН УРСР; від 1991 – заст. дир. Ін-ту укр. археографії та джерелознавства НАНУ. Від 2000 – заст. голови, від 2002 – голова Держ. ком-ту архівів України. Заст. гол. ред. «Українського археографічного щорічника» та «Архівів України». Дослідж. у галузі камеральної археографії; розроблення нац. архів. інформ. системи, реституції мист., книжкових архів. скарбів, проблем зарубіж. архівної україніки. Співавтор і наук. ред. низки електрон. бібліогр. довідників.

Пр.: Каталог документів з історії Києва XV–XIX ст. К., 1982 (співавт.); Методические рекомендации по использованию документов Литовской метрики 16 в. в курсе источниковедения отечественной истории. Дн., 1987; Федор Павлович Шевченко: Библиография. К., 1989 (співавт.); Доля українських культурних цінностей під час другої світової війни: Винищення архівів, б-к, музеїв. К., 1991; Л., 1992 (співавт.); Селянський рух на Україні (1569–1647): Зб. док. і мат. К., 1993 (співавт.); Історія української археографії: Персоналії. К., 1993. Вип. 1 (співавт.); «Нацистське золото» з України: У пошуках архів. свідчень. К., 1998. Вип. 1/2 (співавт.); Виклик часу і нові стратегічні ініціативи міжнародного архівного співтовариства // Вісн. Держ. ком-ту архівів України. 2001. № 4.

Л. Я. Демченко

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Л. Я. Демченко . Боряк Геннадій Володимирович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37406 (дата звернення: 23.04.2021)