Борячок Михайло Дмитрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Борячок Михайло Дмитрович


Борячок Михайло  Дмитрович

БОРЯЧО́К Михайло Дмитрович (12. 03. 1943, с. Станишівка Житомир. р-ну Житомир. обл.) – фахівець у галузі управління технічними системами. Д-р тех. н. (1995), проф. (2000). Закін. Харків. ін-т радіоелектроніки (1970), де й працює (нині Харків. тех. ун-т радіоелектроніки): 1973–95 – н. с., ст. викл., доц., від 1995 – проф. каф. штуч. інтелекту. Осн. напрям наук. діяльності – матем. забезпечення систем електрон. комерції.

Пр.: Оцінювання змінних стану взаємозв’язних неперервних процесів // АСУ і прибори автоматики. 1990. Вип. 92; Локально-оптимальне псевдодуальне управління об’єктами з невідомими параметрами // Автоматика та телемеханіка. 1992. № 2 (співавт.); Синтез багатомірних адаптивних регуляторів з активним накопичуванням інформації // Автоматика. 1992. № 5 (співавт.); Оптимальне керування стохастичними об’єктами в умовах невизначеності. К., 1993 (співавт.); Интернет платежи и проблемы их применения в Украине // Мат. 4-й науч.-практ. конф. с междунар. участием «Информационные технологии в образовании и управлении», 2002, 28–30 мая. Х., 2002; Системы электронной коммерции и проблемы их применения в Украине // Мат. 8-й Междунар. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации», 2002, 17–19 сент. Х., 2002.

Статтю оновлено: 2004