Босін Марк Євгенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Босін Марк  Євгенович

БО́СІН Марк Євгенович (23. 04. 1940, м. Куйбишев, нині Самара, РФ) – фізик-теоретик. Д-р фіз.-мат. н. (2000). Закін. Харків. ун-т (1962). Відтоді працював в Ін-ті ядер. досліджень (Москва); від 1965 – у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР (Харків): н. с., кер. групи; від 1974 – асист., ст. викл., доц. каф. вищої математики, від 1990 – доц., від 2001 – проф. каф. приклад. математики Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т». Водночас від 1992 – наук. кер. Ін-ту вимірювал. техніки «Циклон» (Харків). Напрями наук. діяльності: фізика міцності і пластичності твердих тіл, теорія дислокацій, гідрогазодинаміка, теплофізика, витратометрія. Розробив методики визначення витрат рідин і газів, які реалізовані у вигляді пром. витратомірів.

Пр.: Влияние нейтронного облучения на подвижность двойниковых границ в монокристаллах висмута // Вопр. атом. науки и техники. 1998. № 3; 4; Особенности изменения структурного состояния и внутренних напряжений в полосах сдвига монокристаллов цинка // ФТТ. 1999. Т. 41; Structure state evolution and destruction of ruby crystals under laser radiation // Functional materials. 2002. Vol. 6, № 1; Тепловые потери в датчике промышленного расходомера «Циклон» // ИТ. 2002. № 2; Методология интегрального исчисления и физические приложения определенных интегралов: Учеб. пособ. Х., 2003.

Ю. І. Зайцев

Стаття оновлена: 2004