Ботанічний сад Львівського університету — Енциклопедія Сучасної України

Ботанічний сад Львівського університету

БОТАНІ́ЧНИЙ САД ЛЬВІ́ВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1852 Г. Лобажевським на місці колиш. саду монастиря Тринітаріїв на пн.-сх. схилі г. Кормутова. Від 1963 – пам’ятка природи респ. значення, від 1972 – пам’ятка садово-парк. мист-ва, від 1992 – ботан. сад заг.-держ. значення. Пл. 18,5 га. У складі саду – 9 теплиць, дендропарк, ділянки квітк.-декорат. рослин; 5 н.-д. відділів: природ. трав’янистості флори, дендрології, культур. флори та озеленення, тропіч. і субтропіч. рослин, фізіології та біохімії рослин. Зони тер. Б. с. Л. у.: експозиційна, наук.-вироб., заповідна, адм.-госп. Перед 2-ю світ. війною тут був сад-музей місц. флори, штучно створ. фрагменти природ. рослинності (нині комплекс тропіч. і субтропіч. рослин, фрагменти лісових фітоценозів, дендрол. колекції та колекції трав’янистих рослин відкритого ґрунту). У колекц. фондах Б. с. Л. у. – 3128 таксонів рослин (зокрема тропіч. і субтропіч. – 1286, природ. трав’янистості флори – 754). Наявні унік. за віком і розвитком види саговиків (найстаріша колекція в Україні), представники флори тропіч. лісів Пд. Америки, Африки, Азії, о-ва Мадаґаскар, степ., напівпустел. і пустел. регіонів. Серед унік. рослин – агатіс могутній, фінік канарський, саговики равликоподібний і закручений, діоон їстівний, енцефаляртос страхітливий, цератозамія мексиканська, драконове дерево, хризофіллюм пануючий. Широко представлено пальми, антуріуми, сансівієрії, бромелії, ароїдні, сцитамінові, сукуленти та ін. У відділі природ. трав’янистої флори – колекції альпій. та субальпій. рослин Карпат, водно-болот., лікар. рослин. Колекції рододендронів (понад 80 таксонів), хвойних, декорат.-квітк. кущів і чагарників, магнолій; серед культур. трав’янистих рослин – колекції багато-, дво- та одноріч. декорат.-квітк. і цибулькових рослин; поповнюються колекції хризантем, півоній, троянд, жоржин та ін. Генофонд рідкіс. і зникаючих рослин становить 47 видів, занесених до Червоної книги України (зокрема 12 ендеміків і 17 реліктів), 4 види – до Європ. червоного списку. У Б. с. Л. у. працює 11 науковців (серед них – 1 д-р біол. н., 4 канд. біол. н., 1 канд. с.-г. н.).

Літ.: Ботанічний сад Львівського університету імені І. Франка: Путівник. Ч. 1. Л., 1960.

А. І. Прокопів

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
А. І. Прокопів . Ботанічний сад Львівського університету // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37444 (дата звернення: 17.04.2021)