Бочаров Віктор Пантелійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бочаров Віктор  Пантелійович

БОЧАРО́В Віктор Пантелійович (20. 12. 1934, м. Мелітополь, нині Запоріз. обл.) – фахівець у галузі літакобудування. Д-р тех. н. (1983), проф. (1984). Закін. Харків. авіац. ін-т (1958). Працював інж.-конструктором у Союз. ДКБ № 437 у Києві (1958–61); від 1961 – у Нац. авіац. ун-ті: співроб. н.-д. сектору, ст. викл., доц. (1966–75), від 1975 – зав. каф. гідрогаз. систем літал. апаратів. Наук. діяльність: розробка методів та устаткування для стабілізації гідроприводів за малих швидкостей; надійність авіац. гідросистем і систем керування літаків та вертольотів; обґрунтування методів форсов. ресурс. випробувань гідропідсилювачів систем керування літаками та вертольотами; дослідж. динаміч. жорсткості та стійкості авіац. гідропідсилювачів; вивчення гідравліч. струменевої техніки високого тиску для систем гідроавтоматики; розробка й дослідж. водоструменевих технологій та обладнання.

Пр.: О фактических условиях работы гидроусилителей в системе управления вертолетом // Вопр. надежности гидросистем. 1970. Вып. 6; Особенности процесса переноса энергии высокоскоростными струями жидкости // Гидравлика и гидротехника. 1980. № 22; Расчет течения вязкой жидкости в зоне приемного канала струйного усилителя // Изв. вузов. Машиностроение. 1981. № 6; Гидравлические аспекты струйного управления гидроприводами // Там само. 1982. № 8; Расчет и проектирование устройств гидравлической струйной техники // Техника. К., 1987 (співавт.); Опыт разработки производства и применения мобильных водоструйных установок типа ОРСТ для очистки металлоконструкций от краски, изоляции и коррозии // Проблемы антикоррозионной защиты магистральных нефтепроводов и резервуаров. К., 2001 (співавт.).

Є. С. Сікорський

Стаття оновлена: 2004