Брагін Олексій Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Брагін Олексій  Олексійович

БРА́ГІН Олексій Олексійович (28. 09. 1929, м. Перм, нині РФ) – метролог. Д-р тех. н. (1995). Закін. Львів. політех. ін-т (1952). Працював ст. інж. на Ленінгр. з-ді полігр. машин (1952–55); у Фіз.-мех. ін-ті АН УРСР (Львів, 1956–70): від 1964 – ст. н. с.; від 1970 – у Держ. НДІ «Система» (Львів): нач. лаб. (1971–79), нач. відділу (1979–92), пров. н. с. (1992–96), гол. н. с. (1996– 2001). У 2001 виїхав до Канади. Дослідж. у галузі метролог. забезпечення інформ. вимірювал. систем; заг. теорії вимірювання, її аксіоматизації та вдосконалення термінолог. системи в галузі метрології. Розробив теорію побудови телеметрич. систем для радіоактив. випромінювань у свердловинах, теорію аналого-цифр. перетворення вимірюв. сигналів.

Пр.: Телеизмерение радиоактивных излучений. К., 1963 (співавт.); Теория аналоговых преобразователей импульсных потоков // Отбор и передача информации: Сб. К., 1968. № 15 (співавт.); Основы метрологического обеспечения аналого-цифровых преобразователей электрических сигналов. Москва, 1989 (співавт.); Gnosiological justification of reference concepts of measurement theory and ways of improving the terminology system // Proceedings of the XIII IMEKO World Congress. Torino, 1994. Vol. 2; Contraction of theory of analog-digital conversion on basis of magnitude comparison // Там само. Vol. 3; Вопросы повышения метрологических характеристик феррозондовых магнетометров для геофизических и других научных исследований // Укр. метролог. журн. 2000. № 3 (співавт.).

Г. Л. Мізюк

Статтю оновлено: 2004