Бразалук Олександр Захарович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бразалук Олександр Захарович


Бразалук Олександр  Захарович

БРАЗАЛУ́К Олександр Захарович (16. 09. 1946, смт Аули Криничан. р-ну Дніпроп. обл.) – біохімік. Д-р біол. н. (1997), проф. (2000). Закін. Дніпроп. мед. ін-т (1974), де й працює (нині академія): викл. (1978–83), доц. (1983–97), від 1997 – зав. каф. біохімії та заг. хімії. Вивчає обмін кальцію, стан білків та ліпідів у скелетних м’язах за умов порушення нейро-трофіч. контролю; досліджує глікокон’югати як біохім. маркери патолог. станів.

Пр.: Влияние атрофии скелетных мышц на липиды и белки сарколеммы // УБЖ. 1993. Т. 64, № 1 (співавт.); Обмен кальция в саркоплазматическом ретикулуме скелетных мышц при хирургической денервации // Там само. 1994. Т. 66, № 6 (співавт.); Транспорт ионов Ca2+ в саркоплазматическом ретикулуме икроножных мышц белых крыс при обработке седалищного нерва раствором колхицина // Там само. 1996. Т. 68, № 2 (співавт.); Возможный механизм нарушения обмена веществ в икроножной мышце после ее полной денервации (передавливание седалищного нерва) // Там само. 1997. Т. 69, № 3.

Статтю оновлено: 2004