Котуля Рудольф-Ґабріель - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Котуля Рудольф-Ґабріель

КОТУ́ЛЯ Рудольф-Ґабріель (24. 03. 1875, Львів – 11. 10. 1940, Казахстан) – книго- та бібліотеко­знавець. Д-р філософії (1902). Навч. у г-зії (1885–93) та ун-ті (1893–95) у Львові, студіював у м. Ґрац (Австрія, 1895–97) та Бер­ліні (1897–98). Від 1900 працював у б-ці Львів. ун-ту (від 1923 – дир.), водночас від 1901 – у б-ці Фундації В. Баворовського (від 1922 – дир.). Створив філію б-ки Баворовських у Тернополі, каталогізував книгозбірню З. Чарнецького, опікувався б-кою родини Дзє­душицьких у Львові (1922–25). За його безпосеред. участі б-ка Львів. ун-ту придбала зібрання кн. В.-К. Чарторийського (1923), Ю.-С.-М. Козебродсько­го (1938), раритетні вид. «Діало­ги Елія Доната» (1523) та «Боїм. Флора Китаю» (1656), рукописи «Лютнева табулятура» (1555–92), «Книга гербів Еразма Камінського» (1573) тощо. Один із засн. і голова (1928–39) Львів. т-ва шанувальників книги. Досліджував питання теор. та практ. бібліотекознавства, зокрема при­стосував прус. інструкцію для польс. алфавіт. каталогів, організував роботу зі складання пред­мет. та зведеного центр. катало­гів б-к закладів ун-ту, уклав «Ka­talog inkunabułów Biblioteki Uni­wersyteckiej we Lwowie. Przybytki z lat 1923–1938» (1939–40, спів­авт.). Спів­працював із ж. «Mitteilun­gen des österreichischen Vereins für Bibliothekswesen», «Zentralblatt für Bibliothekswesen», «Przegłąd Biblioteczny», «Exlibris» та ін. 1909–14 у вид. «Österreichische und un­garische Bibliographie des Biblio­thekswesen» вів біб­ліо­графію польс. бібліотеч. справи. У квітні 1940 висланий у Казахстан.

Пр.: Instrukcja o katalogach alfabetycz­nych bibliotek naukowych. 1924; Właś­ciciele rękopisów i starodruków zbiorów wielkopolskich Z. Czarneckiego mies­zszących się obecnie w «Baworovianum» we Lwowie. 1929; Katalog inkunabułów biblioteki fundacji Wiktora hr. Baworow­skiego. 1932 (усі – Львів).

ДА.: Держ. архів Львів. обл. Ф. 26, оп. 5, спр. 946.

Н. П. Швець

Статтю оновлено: 2014