Браславський Марко Юхимович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Браславський Марко  Юхимович

БРАСЛА́ВСЬКИЙ Марко Юхимович (05. 10. 1949, Харків) – біолог-генетик. Д-р с.-г. н. (1997). Дійс. іноз. проф. Шенсій. ін-ту шовківництва Китаю (1990). Закін. Харків. ун-т (1971). Працював учителем (1971–73); м. н. с. (1973– 75), ст. н. с. (1975–78), гол. інж.-технолог з греновироб-ва (1978– 86), зав. відділу селекції шовкопряда (1986–94), від 1994 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту шовківництва УААН. Гібриди селекції Б. використовуються на вигодівлях України (більш як 80 % всього обсягу), в Азербайджані, Молдові, Туркменистані, Узбекистані, Таджикистані. Нині живе в Німеччині.

Пр.: Математическое прогнозирование при выборе исходного материала в селекционной работе // Шелк. 1983. № 4 (співавт.); Принципы и методы селекции пород и гибридов тутового шелкопряда для промышленных выкормок Украины // Изв. Харьков. энтомолог. об-ва. 1996. Т. 4, вып. 1–2; Виведення порід шовковичного шовкопряда з використанням логіко-математичної моделі // ВАН. 1997. № 6; Динамика основных биологических показателей тутового шелкопряда в зависимости от разведения // Шелк. 1997. № 2; Шовківництво: Підруч. Х., 1998 (співавт.).

Б. Ф. Пилипенко

Статтю оновлено: 2004