Братасюк Марія Григорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Братасюк Марія  Григорівна

БРАТАСЮ́К Марія Григорівна (23. 11. 1956, с. Кордишів Шумського р-ну Терноп. обл.) – філософ, правознавець. Д-р філос. н. (1995), проф. (1996). Закін. Київ. ун-т (1980) і ф-т правознавства Львів. ун-ту (2001). Працювала в Івано-Фр. ін-ті нафти й газу: асист. каф. філософії (1980–87); Терноп. пед. ін-ті: ст. викл., доц. каф. філософії та еволюц. теорії (1987– 96); від 1996 – проф. каф. теорії держави та права Терноп. академії нар. госп-ва. Наук. дослідж.: історія філос. культури України, соц. проблеми сучасності та філософія права.

Пр.: Етно-національне відчуження: Філос.-соціол. аналіз: У 2 кн. Т., 1997–98; Громадянське суспільство: сутність, генеза ідеї, особливості становлення в сучасній Україні. Т., 1999 (співавт.); Раціональне та ірраціональне в українській правовій свідомості. Т., 2000; Етно-національна детермінація розвитку філософської думки в Україні. Т., 2000; Юридичний позитивізм як форма дегуманізованого західноєвропейського раціоналізму // Наук. вісн. Терноп. пед. ун-ту. Філософія. 2001. № 6.

Л. І. Чернецька

Стаття оновлена: 2004