Браташевський Юрій Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Браташевський Юрій Олександрович


Браташевський Юрій  Олександрович

БРАТАШЕ́ВСЬКИЙ Юрій Олександрович (11. 04. 1921, Харків – 21. 11. 1992, Донецьк) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1979). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Навч. у Харків. електротех. ін-ті (1939), закін. Харків. ун-т (1951). Працював 1949–50 інж. у Харків. ін-ті мір і вимірювал. приладів; 1950–56 – у Харків. ун-ті: асист., лаборант; 1960–66 – у Фіз.-тех. ін-ті низьких т-р АН УРСР (Харків): 1964–66 – зав. лаб.; 1966– 87 – зав. відділу, від 1987 – пров. н. с. Донец. фіз.-тех. ін-ту АНУ; за сумісн. асист. Харків. зоовет. ін-ту (1951–60), ст. викл. (1966–68), доц. (1969–80), проф. (1981–82) Донец. ун-ту. Досліджував електронні властивості твердих розчинів. Під кер-вом Б. ідентифік. та дослідж. резонансні явища в деяких напівпровідник. твердих розчинах, низка фазових переходів у твердих розчинах на основі халькогенідів свинцю і ртуті за низьких т-р, зокрема електронно-структурний перехід 2,5-го роду. Від 1982 досліджував електронні властивості твердих тіл на основі аморфних напівпровідник. плівок.

Пр.: Исследование ЭПР в медноорганическом комплексе // ЖФХ. 1967. № 3 (співавт.); Об исчезновении глубоких электронных ловушек в ZnS под влиянием давления // Оптика и спектроскопия АН СССР. 1971. № 6 (співавт.); ЭПР на электронах проводимости в Hg1-xCdxTe // Тез. докл. Всесоюз. конф. по магнитному резонансу в конденсиров. средах. Ч. 2. Казань, 1984; О механизме перехода полупроводник – металл в аморфных сплавах [CdGeAs2]100-xNix // Физико-химия аморфных (стеклообразных) металлических сплавов. Москва, 1985.

Статтю оновлено: 2004