Братичак Михайло Миколайович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Братичак Михайло  Миколайович

БРАТИЧА́К Михайло Миколайович (02. 02. 1946, м. Підгайці Терноп. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1991), проф. (1994). Засл. діяч н. і т. України (2009). Закін. Львів. політех. ін-т (1969), де й працює від 1970 (нині Нац. ун-т «Львів. політехніка»): 1970–73 – м. н. с., 1973–80 – ст. н. с., 1980–82 – асист., 1982–88 – зав. лаб., 1988–92 – доц., 1992–94 – проф., від 1994 – зав. каф. хім. технології переробки нафти й газу. Наук. діяльність у галузі розроблення моно- та олігоініціаторів і на їхній основі полімер. матеріалів з заданими властивостями; створення на основі продуктів піролізу фракцій нафти функціонал. смол.

Пр.: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii i technologii polimerów. Warszawa, 1997 (співавт.); Лабораторний практикум з хімії та технології полімерів. Варшава, 1999 (співавт.); Окремі розділи промислової органічної хімії. Л., 1999; Synthesis and Properties of Peroxy Derivatives of Epoxy Resins Based on Bisphenol A // Polymer Engineering and Science. 1999. Vol. 39, № 8; Epoxidired petroleum polymeric resin synthesis and polyblends compounding // Plasty a kaučzuk. 1999. Vol. 39, № 1.

Б. Л. Рубльов

Стаття оновлена: 2016