Братійчук Микола Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Братійчук Микола  Сергійович

БРАТІЙЧУ́К Микола Сергійович (17. 12. 1952, с. Верба Дубнів. р-ну Рівнен. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1991). Закін. Київ. ун-т (1974). У 1977–80 працював у Луцькому пед. ін-ті: асист., від 1979 – ст. викл. каф. матем. аналізу. 1980–82 – ст. н. с. Укр. філіалу Ін-ту комплексних транспорт. проблем Держплану СРСР (Київ). 1982–83 – інж.-конструктор спец. конструктор.-технол. бюро програм. забезпечення Ін-ту кібернетики АН УРСР. Від 1983 – в Ін-ті математики НАНУ: м. н. с., ст. н. с., від 1991 – пров. н. с. відділу теорії випадкових процесів. Одночасно від 1987 викладає на каф. вищої математики Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Осн. напрям наук. дослідж. – теорія граничних задач для випадкових процесів. Досліджує спектрал. властивості операторів для випадкових блукань на скінченних та зліченних ланцюгах Маркова з метою вивчення асимптотик розподілу гранич. функціоналів цих блукань.

Пр.: Граничные задачи для случайных блужданий. Ашхабад, 1987 (співавт.); Некоторые свойства блуждания на эргодической цепи Маркова // УМЖ. 1988. Т. 40. № 1; Граничные задачи для процессов с неземными приращениями. К., 1990 (співавт.); Локальні граничні теореми для решітчастих блукань на зліченних ланцюгах Маркова // Доп. АНУ. Сер. А. 1992. № 5; Some remark on canonical factorisation for Markov additive process // УМЖ. 1995. Т. 47, № 3.

В. І. Горбачук

Стаття оновлена: 2004