Братство Українських класократів-монархістів, гетьманців - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Братство Українських класократів-монархістів, гетьманців

БРА́ТСТВО УКРАЇ́НСЬКИХ КЛАСОКРА́ТІВ-МОНАРХІ́СТІВ, ГЕТЬМА́НЦІВ – українська політична організація. Створ. 18 серпня 1931 В. Липинським та його однодумцями В. Залозецьким-Сасом, В. Кучабським, М. Кочубеєм, Р. Метельським, М. Савур-Ципріяновичем після розколу та виходу їх з Укр. союзу хліборобів-державників (УСХД). Ідеологія базувалася на тих самих програм. засадах, що й УСХД, з тією різницею, що питання вибору династії виносилося на розсуд парламенту, який мав бути скликаний після відродження укр. держави. Згідно з політ. заповітом В. Липинського, чл. орг-ції виступали проти визнання П. Скоропадського лідером гетьман. руху. Друк. орган – «Збірник хліборобської України» (Прага, 1931–32). Близькою до Братства за політ. поглядами була група галиц. монархістів (І. Кревецький, І. Крип’якевич, Т. Коструба). Діяльність орг-ції не мала значного впливу на політ. життя укр. еміграції.

Літ.: Збірник Хліборобської України. Т. 1–2. Прага, 1931–32.

П. П. Гай-Нижник

Стаття оновлена: 2004