Братушко Юлія Йосипівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Братушко Юлія  Йосипівна

БРАТУ́ШКО Юлія Йосипівна (04. 06. 1935, Суми) – хімік. Д-р хім. н. (1992). Закін. Київ. політех. ін-т (1958). Працювала в Ін-ті заг. та неорган. хімії АН УРСР (1958–70): ст. лаборант, м. н. с., ст. н. с.; в Ін-ті фіз. хімії АНУ (1970–93): м. н. с., ст. н. с.; Нац. н.-д. реставрац. центрі України: 1993– 98 – зав. відділу фіз.-хім. дослідж., від 1998 – заст. ген. дир. Наук. діяльність пов’язана з питаннями реакцій. здатності та електрон. структури координац. сполук перехідних металів з молекуляр. киснем. Розробила способи синтезу моноядер. та двоядер. комплексів кобальту, марганцю та міді з молекуляр. киснем. Запропонувала засоби отримання чистого кисню з повітря на основі статич. та динаміч. мембран, що містять координац. сполуки 3d-металів, а також методи очищення газів та рідин від кисню, гідразину та діоксиду сірки. Розробила експрес-метод визначення молекуляр. кисню у воді та ін. розчинах.

Пр.: Актуальні завдання біонеорганічної хімії // Вісн. АН УРСР. 1977. № 5 (співавт.); Электронная структура и реакционная способность комплексов переходных металлов с молекулярным кислородом // Биол. аспекты химии координационных соединений. К., 1979 (співавт.); Координационные соединения 3d переходных металлов с молекулярным кислородом. К., 1987.

О. П. Філіпов

Стаття оновлена: 2004