Брежнєв Володимир Семенович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Брежнєв Володимир Семенович


Брежнєв Володимир  Семенович

БРЕ́ЖНЄВ Володимир Семенович (02 (14). 07. 1899, м. Путивль, нині Сум. обл. – ?, м. Люботин Харків. обл.) – лікар. Д-р мед. н. (1955), проф. (1958). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Харків. мед. ін-т (1926), відтоді працював в Укр. рентґено-радіол. та онкол. ін-ті, за сумісн. – у Харків. ін-ті вдосконалення лікарів на каф. рентґенології. Від 1956 – зав. каф. рентґенології та радіології Харків. мед. стоматол. ін-ту, від 1967 – Полтав. стоматол. ін-ту (нині Укр. мед. стоматол. академія). Від 1969 – на пенсії. Вивчав диференціал. рентґенодіагностику запал. і пухлин. процесів кістк.-суглоб. системи. Розробив методику томографоанатоміч. вивчення додаткових порожнин носа, застосування зонографії та ін.

Пр.: Рентгенодиагностика петрификаций оссификаций мягких тканей // Вопр. онкологии и рентгенологии: Ученые зап. Х., 1948. № 1–2; Ценность томографии в диагностике заболеваний лицевой части черепа // Там само; Значение томографического исследования в рентгенодиагностике заболеваний черепа // Вест. рентгенологии и радиологии. 1951. № 1; Дифференциальная рентгенодиагностика воспалительных и неопластических процессов костно-суставной системы // Там само. 1952. № 1; Ценность послойной рентгенографии при рентгенодиагностике заболеваний полости носа, околоносных пазух и смежных с ними областей. Х., 1955; К дифференциальной диагностике миэломатоза // Тез. докл. 33-й науч. конф. Сталино, 1960.

Статтю оновлено: 2004