Брей Володимир Вікторович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Брей Володимир Вікторович


Брей Володимир  Вікторович

БРЕЙ Володимир Вікторович (28. 10. 1953, Чернігів) – хімік. Д-р хім. н. (2003). Закін. Моск. ун-т (1976). Відтоді працював в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР: інж., асп., м. н. с.; від 1986 – в Ін-ті хімії поверхні НАНУ: ст. н. с., заст. дир. з наук. роботи; від 2003 – зав. відділу Ін-ту сорбції та проблем ендоекології НАНУ. Наук. дослідж. у галузі фіз. хімії (хімія поверхні, каталіз), розроблення кислотно-основ. каталізаторів для процесів нафтопереробки і орган. синтезу.

Пр.: 29Si solidі-state NMR study of surface structure of aerosil silica // J. of Chemical Society. 1994. Vol. 90, № 19; Расчет хемосорбционных равновесий на поверхности кремнезема // Доп. НАНУ. 1998. № 4; Superacid WOx/ZrO2 catalysis for isomerization of n-hexane and for nitration of benzene // Studies in Surface Science and Catalysis. 2002. Vol. 143 (співавт.); Polymerization of vinyl monomers on the high disperse aluminium-containing silica // Polish J. Chemistry. 2003. Vol. 77 (співавт.); Корреляция между гамметовской кислотностью оксидов и их активностью в реакции деалкилирования кумола // ТЭХ. 2003. Т. 39, № 1.

Статтю оновлено: 2004