Бреславський Дмитро Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бреславський Дмитро  Васильович

БРЕСЛА́ВСЬКИЙ Дмитро Васильович (09. 12. 1960, Харків) – фахівець у галузі механіки. Син В. Бреславського. Д-р тех. н. (2000). Закін. Харків. політех. ін-т (1984), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): ст. н. с. каф. «Динаміка та міцність машин» (1992–95) і каф. теор. механіки (1995–96), доц., від 2001 – проф. каф. систем і процесів упр., декан інж.-фіз. ф-ту. Водночас 1999–2000 – доц. каф. комп’ютер. технологій і матем. моделювання у медицині Харків. ун-ту. Осн. наук. результати одержані в галузі моделювання повзучості та довготривалої міцності циклічно навантаж. елементів маш.-буд. конструкцій. Запропонував та обґрунтував рівняння стану багатоциклової повзучості з урахуванням пошкодженості внаслідок повзучості та багатоциклової втомлюваності; створив методи розв’язання початково-крайових задач повзучості тіл обертання, тонких пластин та оболонок.

Пр.: Нелинейная ползучесть и разрушение плоских тел при высокочастотном циклическом нагружении // ПМ. 1998. Т. 34, № 3 (співавт.); Влияние циклического нагружения на ползучесть и длительную прочность пластин с отверстиями // Доп. НАНУ. 1998. № 8 (співавт.); Simulation of Creep and Damage Effects in Structural Members under Fast Cyclic Load // Zeitschrift fuer Angewandte Mathematic und Mechanik, ZAMM, Applied Mathematics and Mechanics. 1998. Vol. 78, № 1; Cyclic Creep-Damage in Thin-Walled Structures // J. of Strain Analysis for Engineering Design. 2000. Vol. 35, № 1 (співавт.); Программный комплекс для моделирования ползучести и разрушения неосесимметричных оболочек вращения // Вісн. НТУ «ХПІ». 2002. Вип. 9, т. 8 (співавт.).

В. М. Конкін

Статтю оновлено: 2004