Бреславцев Олександр Володимирович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бреславцев Олександр Володимирович


Бреславцев Олександр  Володимирович

БРЕСЛА́ВЦЕВ Олександр Володимирович (17. 05. 1942, Тбілісі) – економіст. Д-р екон. н. (1993). Закін. Кишинів. ун-т (1966). Відтоді працює в Ін-ті екон. пром-сті НАНУ: 1984–90 – ст. н. с., від 1990 – зав. сектору. Досліджує питання підвищення ефективності економіки гірничо-металург. комплексу та вугіл. пром-сті на основі вдосконалення метод. інструментарію розроблення та реалізації проект. і план. рішень.

Пр.: Оптимизация использования вторичных ресурсов. К., 1991; Совершенствование организации производства во вторичной цветной металлургии. Москва, 1992 (співавт.); Конкретные меры по реализации положений Концепции государственной промышленной политики // Организац.-экон. механизм реализации гос. пром. политики Украины. Д., 1996 (співавт.); К проблеме рециркуляции лома черных металлов и эффективность его использования в народном хозяйстве Украины. Д., 1998; Организационно-экономические вопросы управления развитием железорудного горно-обогатительного производства (методический аспект). Д., 1998 (співавт.); Ресурсообеспечение промышленных предприятий. Д., 1999 (співавт.); Економіко-математичне моделювання стратегічних рішень розвитку підприємства // Моделювання та інформ. системи в економіці. К., 2000 (співавт.); Методические основы экономической оценки обновления производства // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. Д., 2001.

Статтю оновлено: 2004