Брехаря Григорій Павлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Брехаря Григорій  Павлович

БРЕХА́РЯ Григорій Павлович (10. 01. 1942, м. Новомосковськ Дніпроп. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1991), проф. (1992). Держ. премія України в галузі н. і т. (1992). Закін. Дніпроп. ун-т (1969), де й працював: асист., ст. н. с. (1969–81), у 1991–93 – зав. каф. металофізики. 1981– 91 – ст. викл., доц., зав. каф. фізики, від 1993 – проректор з наук. роботи, 1-й проректор Запоріз. ун-ту; від 2000 – зав. каф. менеджменту й маркетингу Запоріз. гуманітар. ун-ту «Запоріз. ін-т держ. і муніцип. упр.». Дослідж. у галузі фізики металів, сплавів, аморф. і магніт. матеріалів.

Пр.: Рост и дефекты металлических кристаллов. К., 1972 (співавт.); Влияние состава электролита и условий получения на аморфизацию хромовых покрытий // МНТ. 1998. Т. 19, № 9; Didymium-Iron-Boron system permanent magnets and their structure and properties // Rare-Earth Magnets and their applications. Drezden, 1998. Vol. 1; Водород в промышленных сталях. З., 1998 (співавт.); Отримання та кристалізація аморфних металевих сплавів. З., 1998; Структурные изменения в аморфных сплавах системы Fe-B после импульсных лазерных нагревов // МНТ. 2000. Т. 22, № 3; Структура та властивості постійних магнітів на основі перехідних та рідкісноземельних металів. З., 2000.

В. О. Толок

Стаття оновлена: 2004