Бржезінський Владислав Адамович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бржезінський Владислав  Адамович

БРЖЕЗІ́НСЬКИЙ Владислав Адамович (13. 12. 1935, м. Березники Молотов., нині Перм. обл., РФ) – фізик. Д-р тех. н. (1985), проф. (1991). Чл.-кор. Крим. АН (2000). Закін. Моск. ун-т (1959). Працював м. н. с. Ін-ту гірничої справи АН СРСР (м. Люберці Моск. обл., 1959–62); в НДІ «Сапфір» у Москві: пров. інж., зав. лаб. (1964–72); в НДІ приладів Мін-ва середнього машинобудування СРСР (м. Литкаріно Моск. обл.): ст. н. с., зав. лаб. (1972–87), від 1987 – проф. каф. електрон. техніки Севастоп. приладобуд. ін-ту (нині нац. тех. ун-т), за сумісн. від 1996 – проф. Севастоп. нац. ін-ту ядерної енергії та пром-сті. Наук. діяльність у галузі фізики твердого тіла й напівпровідників, мікроелектроніки та оптич. електроніки, зокрема радіац. ефектів у матеріалах і приладах електрон. техніки, впливу іонізуючих випромінювань на надійність виробів електрон. техніки, радіац. стійкості радіоелектрон. апаратури.

Пр.: Анализ радиационных эффектов методами термодинамики необратимых процессов // Докл. АН СССР. 1978. Т. 22, вып. 4; Модель радиационной деградации светодиодов // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. К., 1992. Вып. 22 (співавт.); Оптоелектроніка: Навч. посіб. К., 1995 (співавт.); Особенности люминесценции и деградации светодиодов в импульсном режиме // Вест. Севастоп. тех. ун-та. 1997. Вып. 5; О термодинамическом подходе к прогнозированию работоспособности изделий микро- и оптоэлектронных в условиях воздействия ионизирующих излучений // Сб. науч. тр. Севастоп. ин-та ядер. энергии и пром-сти. 2001. Вып. 4.

О. М. Олейников

Стаття оновлена: 2004