Бризгін Михайло Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бризгін Михайло  Іванович

БРИ́ЗГІН Михайло Іванович (31. 05. 1913, м. Сарапул, Удмуртія, Росія) – хімік-технолог. Канд. екон. н. (1965). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1979). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Ленінгр. ін-т інж. молоч. пром-сті (1934), ВПШ при ЦК ВКП(б) (1941). Від 1944 – у Києві: на парт. роботі, у Мін-ві пром-сті м’ясних і молоч. продуктів УРСР: заст. міністра (1950–53), нач. Гол. упр. маслороб. та сиророб. пром-сті (1953–57); нач. Упр. м’ясної та молоч. пром-сті Київ. екон. адм. р-ну УРСР Ради нар. госп-ва (1957–62); дир. Укр. НДІ м’ясної та молоч. пром-сті (нині Технол. ін-т молока та м’яса УААН, 1962–76). Наук. дослідж. – екон. ефективність комплекс. переробки молока, вироб-во сиру.

Пр.: Использование сухих веществ молока при производстве сыра // Молоч. пром-сть. 1969. № 2; Созревание мягкого сыра, выработанного из подсгущенного молока // Там само. № 5; Исследование кинетики кристаллизации молочного жира // Там само. 1973. № 5 (співавт.).

О. Ф. Льодова

Стаття оновлена: 2004