Бриль Янка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бриль Янка

БРИЛЬ Янка (Іван Антонович; Брыль Іван Антонавіч; 22. 07(04. 08). 1917, Одеса) – білоруський прозаїк, публіцист, перекладач. Чл. СП СРСР (1945). Почес. чл. АН Білорусі (1994). Нар. письменник Білорусі (1981). Сталін. премія (1952). Літ. премія ім. Якуба Коласа (1963). Держ. премія Білорус. РСР ім. Якуба Коласа (1982). Премія Польс. Нар. Респ. ім. У. Петшака (1972), премія польс. автор. об’єдн. «ЗАІКС» (1975). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. 1922 переїхав з батьками у с. Загора Гроднен. обл. (Зх. Білорусь), закін. польс. семирічну школу (1931), займався самоосвітою. Служив у польс. армії, у вересні 1939 потрапив у нім. полон, звідки втік на батьківщину восени 1941. Був у партизанах, редагував підпіл. газети «Сцяг свабоды» та «Партызанскае жыгала», від кін. 1944 працював у Мінську в ред. г. «Раздавім фашысцкую гадзіну» та в часописах «Вожык», «Маладосць», «Полымя», у Держ. вид-ві Білорус. РСР. 1966–71 – секр. правління СП Білорусі. Очолював Білорус. відділ. т-ва «СРСР–Канада» (1967– 90). Чл. Білорус. ПЕН-центру (1989). Друкується від 1938. Автор числен. зб. оповідань, повістей, романів, публіцист. книг: «Апавяданні» (1946), «Нёманскія казакі» (1949), «Вераснёвая рунь» (1949), «Кардон» (1949), «Дзеля сапраўднай радасці» (1952), «Вачыма друга» (1956), «Надпіс на зрубе» (1958), «Мой родны кут» (1959), «Працяг размовы» (1962), «Роздум і слова» (1963), «Адзін дзень» (1968), «У сям’і» (1976), «Акраец хлеба» (1977), «Трохі пра вечнае» (1978), «Сёння і памяць» (1985), «Ад сяўбы да жніва» (1987), «Пішу як жыву» (1994), «Дзе скарб ваш» (1997), «Запаветнае. Выбраныя творы» (1999); повістей: «Сірочы хлеб», «У Забалоцці днее» (обидві – 1951), «На Быстранцы» (1955), «Ніжнія Байдуны» (1975), «Золак, убачаны здалёк» (1979); роману «Птушкі і гнёзды» (1964; 1989); книг лірич. мініатюр «Жменя сонечных промняў» (1965) і «Вітраж» (1972). У співавт. з А. Адамовичем і В. Колесником написав книгу «Я з вогненнай вёскі» (1975). Видав декілька книжок прози для дітей: «Ліпка і клёнік» (1949; 1988), «Зялёная школа» (1951), «Светлае ранне» (1954), «Пачатак сталасці» (1957) та ін. Усі твори Б. опубл. у Мінську. Основні мотиви творчості: життя довоєн. зх.-білорус. села, партизан. боротьба проти нім.-фашист. загарбників, колективізація Зх. Білорусі, роздуми про людину, народ, Вітчизну, поведінка літ. героїв у складних соц.-психол. обставинах, процес подальшого розвитку білорус. нації, її мови і культури. Герої Б. – люди тонкої душі й дотеп. розуму. Стилю письменника притаманне поет. бачення світу, ліризм та емоційність, тонкий психологізм і пластичність малюнка. Б. перекладав з укр. (Остап Вишня, Л. Смілянський, О. Довженко, В. Козаченко, І. Вільде, Р. Іваничук), рос. (Л. Толстой, І. Крилов, М. Пришвін, А. Чехов, М. Горький, П. Бажов, К. Паустовський), польс. (М. Конопницька, Е. Ожешко, Б. Прус, Я. Бронєвська, Я. Івашкевич, Л. Крючковський, Т. Ружевич, Я. Гушча) мов. Укр. мовою окремі твори Б. переклали О. Кундзич, Ю. Назаренко, І. Дзейко, Я. Майстренко, К. Скрипченко, В. Колодій, І. Сварник, В. Козаченко, О. Синиченко.

Тв.: Збор твораў. Т. 1–5. Мінск, 1979–81; Выбраныя творы. Т. 1–3. Мінск, 1992–93; укр. перекл. – Лазунок. Дівчинонька чорноброва // Білоруські оповідання. К., 1949; Світанок над Заболоттям // Вітчизна. 1951. № 9; У Заболотті світає. К., 1953; Оповідання. К., 1954; На Бистрянці. К., 1957; На порозі зрілості. К., 1959; Розчарування // Жовтень. 1959. № 10; Консерватор. Л., 1961; Праведники і злодії. К., 1959; Птахи і гнізда. К., 1968; Я з вогняного села. К., 1977; Знову перший сніг. У рідний дім. Цвіте черешня // Прапор. 1982. № 4; Світанок, побачений здаля. К., 1983.

Літ.: Новиченко Л. О моем друге // Нёман. 1967. № 8; Гусева Л. Янка Брыль – мастак. Мінск, 1968; Кавалёва Н. Таямніцы роднага слова // Полымя. 1981. № 1; Колесник В. Янка Бриль // Жовтень. 1985. № 10; Калеснік Ул. Янка Брыль: Нарыс жыцця і творчасці. Мінск, 1990.

Г. П. Півторак

Стаття оновлена: 2004