Броварець Володимир Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Броварець Володимир  Сергійович

БРОВАРЕ́ЦЬ Володимир Сергійович (04. 01. 1956, с. Мрин Носів. р-ну Черніг. обл.) – хімік. Д-р хім. н. (1999). Закін. Чернів. ун-т (1978). Від 1983 працює в Ін-ті біоорган. хімії та нафтохімії НАНУ (Київ): інж., м. н. с. (1986–88), н. с. (1988–90), ст. н. с. (1990–92), пров. н. с. (від 1992) відділ. біоорган. хімії. Фахівець у галузі хімії азотовміс. гетероцикліч. основ – потенційних низькомолекуляр. біорегуляторів.

Пр.: Взаимодействие N-ацильных и N-сульфонильных производных 2-амино-3,3-дихлоракрилонитрила с фенилгидразином // Журн. общей химии. 1999. Т. 69, № 10 (співавт.); Рециклизация 2-арил-5-гидразино-4-цианооксазолов // Там само. 2001. Т. 71, № 2 (співавт.); Синтез и превращения двух типов 4-фосфорилированных альдегидов оксазольного ряда // Там само. 2002. Т. 72, № 2 (співавт.).

С. П. Федоряк

Стаття оновлена: 2004