Булах Анатолій Андрійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Булах Анатолій  Андрійович

БУ́ЛАХ Анатолій Андрійович (30. 09. 1939, м. Кременчук Полтав. обл.) – фахівець у галузі фізіології та радіобіології рослин. Д-р біол. н. (1988), проф. (1996). Премія ім. Л. Симиренка АН УРСР (1990). Закін. Уман. с.-г. ін-т (1962). Працював 1962–65 агрономом Терноп. с.-г. дослід. станції; 1965–91 – в Ін-ті фізіології рослин і генетики АН УРСР: м. н. с., ст. н. с., зав. лаб. фізіології трансплантації тканин відділу біофізики та радіобіології; 1992– 99 – зав. каф., від 2000 – проф. каф. фізіології рослин та біотехнології Нац. аграр. ун-ту; від 2002 – зав. каф. Міжнар. Соломон. ун-ту. Осн. наук. праці присвяч. вивченню проблеми тканин. несумісності у рослин та розробленню методів подолання ними несумісності при вегетатив. розмноженні. Запропонував імунохім., біохім., гістолог. методи тестування несумісності тканин у рослин та засоби її подолання. Після Чорнобил. катастрофи досліджував специфіку росту й розвитку рослин в умовах радіонуклід. аномалії.

Пр.: Зависимость радиочувствительности растительного организма от функционального состояния генома // Механизмы радиоустойчивости растений. К., 1976; Радиационно-биологическая технология подготовки подвойной лозы к прививке // Радионуклиды и ионизирующие излучения в исследованиях по виноградарству. Кишинев, 1983 (співавт.); Формирование радиобиологических реакций растений. К., 1984 (співавт.); Антропогенная радионуклидная аномалия и растения. К., 1991 (співавт.); Чорнобильська катастрофа. К., 1996 (співавт.).

С. В. Андрійченко

Стаття оновлена: 2004