Булахов Михайло Гапейович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Булахов Михайло  Гапейович

БУ́ЛАХОВ Михайло Гапейович (Булахаў Міхаіл Гапеевіч; 22. 07. 1919, с. Маслаки, нині Могильов. обл., Білорусь) – білоруський мовознавець. Д-р філол. н. (1966), проф. (1967). Засл. діяч н. Білорусі (1972). Нагородж. медаллю (1990) та орденом (1997) Ф. Скорини. Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Могильов. пед. ін-т (1940). Працював учителем (1939–40); у Мінському пед. ін-ті (1948–51): асист., викл., ст. викл., від 1949 – зав. каф. рос. мови; 1951–65 – в Ін-ті мовознавства Білорус. АН: ст. н. с., від 1952 – зав. сектору сучас. білорус. мови; 1965–75 – зав. каф. рос. мови Білорус. ун-ту; 1975–90 – зав. каф. заг. і рос. мовознавства, від 1990 – проф. Білорус. пед. ун-ту. Наук. роботи присвяч. рос., білорус., слов’ян. та заг. мовознавству. Вивчав «Слово о полку Ігоревім», особливості мови текстів, виданих Ф. Скориною; досліджував прикметник у білорус. мові, звукову і грамат. системи сучас. білорус. літ. мови; розробив осн. принципи побудови повної граматики. Співавтор п’ятитом. «Энциклопедии “Слова о полку Игореве”» (С.-Петербург, 1995), керівник автор. колективу зі створення двотом. «Граматыкі беларускай мови» (Мінск, 1962; 1966), низки навч. підручників і посібників. Тритомна праця Б. «Восточнославянские языковеды: Биобиблиогр. словарь» (Минск, 1976–78) містить статті про життя й наук. діяльність 354-х східнослов’ян. мовознавців від 16 ст.

Пр.: Развіццё беларускай літаратурнай мовы ў ХІХ–ХХ ст. ва ўзаемаадносінах з іншымі славянскімі мовамі. Мінск, 1958; Гісторыя прыметнікаў беларускай мовы XIV–XVII стагоддзяў. Мінск, 1971; Гісторыя прыметнікаў беларускай мовы. Мінск, 1973; Восточнославянские языки. Москва, 1987 (співавт.); «Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке: Краткий энциклоп. слов. Минск, 1989.

Літ.: Германович И. К. Булахов Михаил Гапеевич. Минск, 1999.

М. Г. Железняк

Стаття оновлена: 2004