Булгаков Олексій Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Булгаков Олексій  Олександрович

БУЛГА́КОВ Олексій Олександрович (28. 04. 1939, Харків) – радіофізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (1990). Закін. Харків. ун-т (1960). Працював на підпр-ві «Хартрон» у Харкові (1961–65); від 1965 – в Ін-ті радіофізики та електроніки НАНУ: інж., м. н. с. (1968–74), ст. н. с. (1974–88), від 1988 – пров. н. с. Розробив методику аналізу та теорію нестійкості у плазмоподібних матеріалах; побудував теорію електромагніт. та акустич. властивостей середовищ, які мають трансляційну симетрію (діелектричні та напівпровідник. надґратки).

Пр.: Плазменные неустойчивости и нелинейные явления в полупроводниках. К., 1984 (співавт.); Высокочастотные свойства полупроводников со сверхрешетками. Москва, 1989 (співавт.); Сверхмедленные поверхностные электромагнитные волны в слоисто-периодической структуре // Изв. ВУЗов. Радиофизика. 1992. Т. 35, № 6/7; Kinetic and Quantum Semiconductor Superlattices. New York, 1997; Second-harmonic resonant excitation in optical periodic structures with nonlinear anisotropic layers // Phys. Rev. E. 1998. Vol. 58 (співавт.); Inhomogeneous waves and energy localization in dielectric superlattices // Phys. Rev. B. 1998. Vol. 58 (співавт.).

С. І. Ханкіна

Статтю оновлено: 2004