Булич Сергій Костянтинович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Булич Сергій  Костянтинович

БУ́ЛИЧ Сергій Костянтинович (Булич Сергей Константинович; 27. 08(08. 09). 1859, м. Казань, нині РФ – 1921, Петроград, нині С.-Петербург) – російський мовознавець, історик музики. Д-р філол. н. (1904). Закін. Казан. ун-т (1882). Від 1885 – приват-доц. С.-Петербур. ун-ту, викл. рос. мови у г-зіях міста. Водночас від 1888 – зав. каф. рос. і церковнослов’ян. мов в Істор.-філол. ін-ті. 1887–88 – наук. відрядження до Німеччини (Берлін, Ляйпциґ, Єна). 1899 з ініціативи Б. у С.-Петербур. ун-ті відкрито кабінет експерим. фонетики. Від 1910 – ректор Вищих жін. курсів у С.-Петербурзі. Проф. Юр’єв. (нині Тартус.) ун-ту (Естонія). Співпрацював у лінгвіст. відділ. Неофілол. т-ва у С.-Петербурзі, у відділ. етнографії Рос. геогр. т-ва. Брав участь у виданні «Энциклопедического словаря» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (від 1891), де вміщено низку його статей, зокрема про звуки мови, а також стаття «Малорусское наречіе». Брав активну участь у підготовці академіч. «Словаря русского языка, составленного вторым отделением Академии наук». Одним із перших почав наук. вивчення запозичених слів. Його лекція «Заимствованные слова и их значение для развития языка» («Рус. филол. вестник», 1886, т. 15, № 2) не втратила наук. значення і понині. Автор низки статей, присвяч. істор. фонетиці і морфології слов’ян. мов, а також серії лекцій. курсів з рос. мови та історії мовознавства. Низка робіт стосується теорії та історії рос. музики, зокрема значення музики у житті й творчості рос. письменників. У праці «Очерк истории языкознания в России. Т. 1 (13 ст. – 1825 г.)» (С.-Петербург, 1904) зібрав багатий матеріал з історії мовознавства, зокрема й в Україні; це перше ґрунтовне історіогр. дослідж. про рос., білорус. та укр. мови. Виступав з рецензіями на праці укр. дослідників, зокрема на ст. В. Науменка «Обзор фонетичних особенностей малорусского языка», надруков. в ж. «Жива Старина». 1891. Вип. 1.

Пр.: К учению о склонении в ариоевропейских языках Г. Остгофа // Рус. филол. вест. 1884. № 2; Окончания польского склонения существительных. Глоттическое исследование // Ученые зап. Казан. ун-та. Казань, 1885; Лекции по фонетике и морфологии русского языка. С.-Петербург, 1885–86; Сравнительная грамматика индоевропейских языков: Лекции. С.-Петербург, 1891; Церковнославянские элементы в современном литературном языке. Ч. 1 // Зап. истор.-филол. ф-та Император. С.-Петербур. ун-та. 1893. Ч. 32; А. С. Пушкин и русская музыка. С.-Петербург, 1900; М. Ю. Лермонтов и русская музыка. С.-Петербург, 1913.

Літ.: Добродомов И. Г. Сергей Константинович Булич // Рус. речь. 1984. № 5.

М. Г. Железняк

Стаття оновлена: 2004