Булкіна Зінаїда Павлівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Булкіна Зінаїда Павлівна


Булкіна Зінаїда  Павлівна

БУ́ЛКІНА Зінаїда Павлівна (21. 06. 1925, Ленінград, нині С.-Петербург) – лікар. Д-р мед. н. (1975), проф. (1978). Закін. Київ. мед. ін-т (1951). Працювала м. н. с. Укр. н.-д. сан.-хім. ін-ту МОЗ УРСР (1953–58); ст. н. с. Київ. НДІ рентґено-радіології та онкології МОЗ УРСР (1959– 60); вченим секр. Укр. НДІ експерим. і клін. онкології (1960– 69); кер. відділу Ін-ту проблем онкології АН УРСР (нині Ін-т експерим. патології, онкології та радіобіології НАНУ, 1969–89). Осн. напрями наук. досліджень: хіміотерапія злоякіс. пухлин, пошуки ефектив. протипухлин. препаратів, з’ясування ролі організму, зокрема сполуч. тканини, в підвищенні ефективності хіміотерапії, розробка нових методів лікування хворих.

Пр.: Лекарственные противоопухолевые препараты. К., 1966; Система соединительной ткани и злокачественные опухоли. К., 1978 (співавт.); Химия и фармакология синтетических противоопухолевых препаратов. К., 1985 (співавт.); Противоопухолевые препараты. К., 1991; Полихимиотерапия опухолей. К., 2000 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004