Буницький Євген Леонідович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Буницький Євген Леонідович


Буницький Євген  Леонідович

БУНИ́ЦЬКИЙ Євген Леонідович (16(28). 06. 1874, Сімферополь – 07. 08. 1952, Прага) – математик. Д-р чистої математики (1917). Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1896). Учителював (1900–03). Працював у Новорос. ун-ті: від 1904 – приват-доц., від 1910 – доц., від 1915 – екстраординар. проф. каф. механіки; одночасно викладав на Вищих жін. курсах, 1918–22 – проф. каф. механіки Одес. політех. ін-ту, від 1920 – проф. Фіз.-мат. ін-ту, згодом – проф., зав. каф. матем. аналізу Одес. ІНО. 1906– 08 – на стажуванні в Ґеттінґені (Німеччина), де під кер-вом Д. Гільберта розробляв теорію інтеграл. рівнянь, її застосування до гранич. задач для диференц. рівнянь. Написана ним у той час робота «Sur la fonction de Green des équations différentielles linéaires ordinaires» («J. de math. pur. et appl.», 1909, № 5, ser. 6; «Про функцію Ґріна для звичайних лінійних диференційних рівнянь») цитується у довіднику Камке як одне з осн. дослідж. із цього питання. Чл. Новорос. т-ва природознавців (від 1899; 1914–22 – його секр.). 1922 емігрував до Праги. Брав участь в орг-ції Рос. вільного ун-ту (1923), де потім працював. Від 1931 – проф. математики Карлового ун-ту (Прага). Наук. дослідж. у галузі теорії ліній. інтеграл. рівнянь, теорії чисел, геометрії, матем. логіки, методів наближ. обчислень, теорії диференц. рівнянь.

Пр.: К теории функций Грина для обыкновенных линейных дифференциальных уравнений // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1913. Т. 21; К вопросу о решении обыкновенных линейных дифференциальных уравнений при данных предельных условиях // Там само. 1916. Т. 23; К теории интерполяции // Зап. Новорос. ун-та. 1916. Т. 74; О возвратных функциях // Зап. Одес. об-ва естествоиспытателей. 1927. Т. 43; Об одном функциональном уравнении // Там само.

Літ.: Пятнадцать лет работы Русского свободного университета в Праге (1923–1938). Прага, 1938; Лейбман Э. Б. Математическое отделение Новороссийского общества естествоиспытателей (1876–1928) // Истор. матем. исследования. Москва, 1961. Вып. 14.

Статтю оновлено: 2004