Бунтар Олександр Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бунтар Олександр  Григорович

БУНТА́Р Олександр Григорович (11. 03. 1931, м. Клинці Брян. обл., РФ – 23. 11. 2001, Вінниця) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1999). Закін. Львів. політех. ін-т (1953). Працював у Харків. політех. ін-ті (1956–58); у Комунар. гірничо-металург. ін-ті доц. (1958–67); у Вінн. тех. ун-ті: доц., зав. каф. заг. фізики (1967–77), доц., проф., зав. каф. фізики (1978–2001). Наук. діяльність: розроблення теорії розсіювання рентґен. променів та електронів анізотроп. системами; дослідж. природи міжатом. взаємодії та її зв’язку з фіз. властивостями твердих тіл; електрогр. вивчення механізмів плавлення й кристалізації; дослідж. мікроструктури рідких металів і сплавів, а також фіз. властивостей надпровід. кристалів фулериду. Запропонував методику отримання хвильових функцій валентних електронів за допомогою структур. досліджень.

Пр.: Кинетика кристаллизации тонких пленок сурьмы // ФТТ. 1971. Т. 13, № 12 (співавт.); Визначення характеру міжатомної взаємодії в бромистому натрії за даними електрографічного аналізу // УФЖ. 1973. Т. 18, вип. 8 (співавт.); Электронографическое изучение природы химической связи в соединениях марганца. Строение, свойства и применение металлидов. Москва, 1974 (співавт.); Плотность критического тока и гранулярность в кристаллах фуллерида K3C60 // ФНТ. 1999. Т. 25, № 3 (співавт.); Оцінка оптимальних параметрів гетероструктур InAs–SnAs1-xSbx // Мат. ІІ Міжнар. Смакулового симпозіуму. Т., 2000 (співавт.); Оцінка ангармонічних коефіцієнтів і пружних модулів для PbTe і твердого розчину Pb1-xGexTe // Вісн. Вінн. тех. ун-ту. 2001. № 1 (співавт.); Investigations of Interatomic Interaction in InAs – SnAs1-xSbx. Heterostructures on the Basic of X-ray Diffractometry // Proceedings of SPIE. 2001. Vol. 4425 (співавт.).

Б. В. Хоменко

Стаття оновлена: 2004