Бураго Сергій Борисович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бураго Сергій Борисович


Бураго Сергій  Борисович

БУРА́ГО Сергій Борисович (05. 04. 1945, Ташкент – 18. 01. 2000, Київ) – мовознавець, літературознавець. Батько Д. Бураго. Д-р філол. н. (1993). Навч. у Бєлгород. пед. ін-ті (1961–62), закін. Вінн. пед. ін-т (1966), де відтоді працював викл. англ. мови (до 1968); у 1971–76 – м. н. с. Центр. наук. б-ки АН УРСР; від 1976 – у Київ. ун-ті: ст. викл., доц., зав. каф. рос. мови для іноземців; 1990–2000 – зав. каф. укр. та рос. мов Ін-ту міжнар. відносин Київ. ун-ту. 1978–80 та 1984–86 викладав рос. мову на Кубі, де познайомився з поетом Е. Дієґо. 1994 Б. підготував 1-е посмертне видання його віршів «Talisman». Від 1993 очолював ред. ж. «Collegium». 1994 започаткував і очолив щомісячник «“Collegium” на сцені», а також розгорнув діяльність вид-ва «Collegium». Організатор і президент Фонду гуманітар. розвитку «Collegium». Автор наук. праць з питань теорії літ-ри, зокрема віршознавства, історії рос. літ-ри та культурології. У монографії «Мелодия стиха: Мир. Человек. Язык. Поэзия» (К., 1999) виклав оригін. теорію мелодії вірша як універс. смислотвірного начала поет. твору; здійснив аналіз творів рос., болгар., англ., іспан. та укр. поетів (зокрема Т. Шевченка, Лесі Українки). У коло постійних зацікавлень Б. входили також класична й сучасна філософія, нім. романтизм, іспаномовна культура й поезія.

Пр.: Александр Блок: Очерк жизни и творчества. К., 1981; Музыка поэтической речи. К., 1986; Человек, язык, культура: Становление смысла // Язык и культура: Мат. 1-й междунар. науч. конф. К., 1992; Понимание литературы и объективность филологического анализа // Collegium. 1993. № 1; О смысле поэзии // Язык и культура: Мат. 4-й междунар. науч. конф. К., 1996.

Літ.: Булаховская Ю. Л. О Сергее Борисовиче Бураго // Collegium. 2001. № 10; Павленко Ю. В. В поисках истины: Идейно-ценностные основания творчества С. Б. Бураго в контексте социокультурных коллизий ХХ века // Там само.

Статтю оновлено: 2004