Бурак Ярослав Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Бурак Ярослав Йосипович

БУРА́К Ярослав Йосипович (15. 03. 1931, с. Фільварки, нині Підгороднє Золочів. р-ну Львів. обл.) – фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1971), проф. (1976), чл.-кор. НАНУ (1985). Дійс. чл. НТШ (1992). Засл. діяч н. України (1982). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1975), премія ім. М. Крилова НАНУ (1999). Закін. Львів. ун-т (1953). Відтоді працював інж. Ін-ту машинознавства та автоматики АН УРСР; від 1958 – м. н. с., від 1960 – ст. н. с., від 1969 – кер. відділу теорії фіз.-мех. полів, від 1995 – наук. кер. Наук.-навч. центру матем. моделювання та гол. н. с. Ін-ту приклад. проблем механіки й математики НАНУ (Львів); водночас – проф. каф. матем. моделювання Львів. ун-ту. Досліджує шляхи побудови матем. моделей і методів оптимізації фіз.-мат. процесів у мех. системах із розподіленими параметрами, режими та схеми рац. зовн. навантаження тонкостін. конструкцій і приладів, розвиває теорію локально-градієнт. термомех. систем.

Пр.: Деякі задачі кручення та згину призматичних стержнів. К., 1959; Термоупругость электропроводных тел. К., 1977 (співавт.); Фізико-механічні процеси в електропровідних тілах. К., 1978 (співавт.); Оптимизация нагрева оболочек и пластин. К., 1979 (співавт.); Магнитотермоупругость электропроводных тел. К., 1982 (співавт.); Физико-механические поля в полупроводниках: Матем. основы теории. К., 1987 (співавт.); Вибрані праці. Л., 2001.

Літ.: Бурак Ярослав Йосипович: Бібліогр. довід. Л., 1996.

Є. Я. Чапля

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Є. Я. Чапля . Бурак Ярослав Йосипович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37983 (дата звернення: 15.04.2021)