Буракас Антон Йосипович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Буракас Антон Йосипович


Буракас Антон  Йосипович

БУРАКА́С Антон Йосипович (14. 08. 1920, Київ) – інженер-будівельник. Канд. тех. н. (1965). Премія РМ СРСР (1983). Держ. нагороди СРСР. Учасник 2-ї світ. війни, бойові нагороди. Закін. Київ. інж.-буд. ін-т (1948). Відтоді працював інж.-проектувальником; від 1957 – в НДІ буд. конструкцій: н. с., ст. н. с., кер. лаб., заст. дир. з наук. роботи, 1975–92 – дир., від 1992 – пров. н. с. відділ. наук.-тех. роботи. Був представником Укр. філії Міжнар. федерації з бетону та залізобетону, головою Міжвідомчої координац. ради при Держбуді СРСР з питань буд-ва і експлуатації будівель і споруд у складних інж.-геол. умовах. За його участі та під кер-вом виконані роботи з удосконалення залізобетон. конструкцій для пром. буд-ва, що використовуються в Україні та за кордоном. Один із засн. наук. школи розробок конструктив. систем і споруд із залізобетон. панелей-оболонок. Зробив вагомий внесок у розвиток буд-ва, захисту й експлуатації будівель, що споруджуються на просадних ґрунтах і на гірн. виробках; використання гідровибуху для ущільнення лесових ґрунтів; гідродомкратної системи для вирівнювання будівель.

Пр.: Конструкции многоэтажных промышленных зданий с укрупненными сетками колонн // Пром. строительство и инж. сооружения. 1962. № 6; Комбинированные предварительно-напряженные перекрытия промышленных зданий. К., 1964; Основные тенденции развития неразрушающего контроля железобетона // Контроль качества железобетонных изделий. К., 1976; Повышение эффективности и качества работ в области бетона и железобетона // Бетон и железобетон. 1977. № 1 (співавт.); К вопросу совершенствования методик определения технического состояния и эксплуатационной пригодности существующих производственных зданий, возведенных в обычных и сложных инженерно-геологических условиях Украины // Буд. конструкції. К., 2002. Вип. 56 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004