Бураковський Ігор Валентинович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бураковський Ігор  Валентинович

БУРАКО́ВСЬКИЙ Ігор Валентинович (01. 11. 1958, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1999). Закін. Київ. ун-т (1980), де відтоді й працював: 1980–83 – заст. секр. ком-ту комсомолу, асист. каф. політекономії природн. (1983–87) та гуманітар. (1987–88) ф-тів, 1988–90 – заст. секр. парткому, 1990–94 – асист., ст. викл., доц. Ін-ту міжнар. відносин при цьому Ун-ті. Від 1995 – доц., проф. каф. екон. теорії Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія»; одночасно 2000–02 – ст. економіст Київ. центру Ін-ту «Схід–Захід», від 2002 – співдиректор Ін-ту екон. дослідж. і політ. консультацій. Осн. напрями наук. діяльності: проблеми перехід. економік, міжнар. торгівля та екон. розвиток, економіка України. Брав участь у міжнар. дослідниц. проектах з питань зовн. торгівлі України в контексті європ. інтеграції.

Пр.: The Road to National Statehood Creation. Tokyo, 1993; Теорія міжнародної торгівлі. К., 1996; Ukrainian Model of Market Transformation and Economic Development: Some Lessons from Japanese Economic Development. Tokyo, 1996; Міжнародна торгівля та економічний розвиток країн з перехідною економікою. К., 1998; Шлях України до Європейського Союзу: погляд з України. К., 1999 (співавт.); Ukraine’s Foreign Trade Regime: In Search of the State. Paris, 2002.

Н. Г. Антонюк

Статтю оновлено: 2004