Бурдо Олег Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бурдо Олег  Григорович

БУРДО́ Олег Григорович (08. 01. 1942, м. Красноводськ, нині Туркменистан) – фахівець у галузі теплофізики. Д-р тех. н. (1988), проф. (1990). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Одес. політех. ін-т (1965). Працював інж., ст. інж. в упр. «Оргенергоавтоматика» (1965–71); в Одес. академії харч. технологій: ст. н. с. (від 1971), асист. (від 1976), доц. (від 1980), проф. (від 1989), зав. (від 1992) каф. процесів та апаратів. Напрями наук.-вироб. діяльності: впровадження енерготехнологій у різних галузях госп-ва; теорія та практика теплових труб; наук.-методол. основи енергозбереження; екологічно безпечні та ресурсозберігаючі теплотехнології в АПК під час сушіння, кріоконцентрування, екстрагування; тепломасообмінне устаткування; системи охолодження в різних галузях техніки.

Пр.: Режимы и интенсивность теплоотдачи при парообразовании на профилированных поверхностях // ИФЖ. 1987. Т. 52, № 6; Автономные теплоиспользующие генераторы холода // Холодил. техника. 1989. № 3; Refrigeration pipes as a new type of heat pipe // LA-UR-97-1500. New Mexico, 1995. Vol. 2; Інтенсифікація тепломасопереносу та зниження енерговитрат при обезвожуванні харчових продуктів // Удосконалення існуючих і розробка нових технологій для харч. та зерноперероб. пром-сті: Наук. пр. Одес. академії харч. технологій. 1997. Вип. 17; Энергоэкономические проблемы развития перерабатывающей отрасли АПК // Зернові продукти і комбікорми. 2001. № 4; Энергетический консалтинг в АПК Южного региона // Энергосберегающие технологии и автоматизация. 2001. № 1–2.

Е. Й. Жуковський

Стаття оновлена: 2017