Буржуазно-націоналістичної антирадянської організації колишніх боротьбистів справа - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Буржуазно-націоналістичної антирадянської організації колишніх боротьбистів справа

БУРЖУА́ЗНО-НАЦІОНАЛІСТИ́ЧНОЇ АНТИРАДЯ́НСЬКОЇ ОРГАНІЗА́ЦІЇ КОЛИ́ШНІХ БОРОТЬБИ́СТІВ Справа – одна з політичних справ доби «єжовщини». Сфабрикована під кер-вом наркома внутр. справ І. Леплевського, який шукав «компромат» проти членів «команди» П. Постишева та свого попередника В. Балицького. На поч. серпня 1937 про цю справу І. Леплевський інформував М. Єжова спец. листом, підкреслюючи, що діяльність орг-ції «йшла по лінії створення і розстановки у широкому масштабі націоналістичних кадрів, особливо в системі земельних установ – Наркомрадгоспу, Цукротресту та в закладах Наркомосу, здійснення диверсій та шкідництва у різних областях народного господарства, особливо у сільському господарстві, створення терористичних груп для здійснення терактів проти керівників партії та уряду». До керівників орг-ції віднесено голову Раднаркому України П. Любченка, його заступника В. Порайка, нач. Упр. у справах мист-ва А. Хвилю, ред. г. «Вісті» Т. Тарана, голову Київ. облвиконкому М. Василенка, секретаря ЦВК УРСР М. Зиненка, голову Вінн. облвиконкому О. Триліського, колиш. секретаря ВУЦВК Ю. Войцехівського. За обвинуваченнями у причетності до цієї орг-ції заарештовано і згодом репресовано велику групу парт.-держ. і госп. керівників УРСР. 29 серпня 1937 на Пленумі ЦК КП(б)У розглянуто питання «Про буржуазно-націоналістичну антирадянську організацію колишніх боротьбистів і про зв’язок з цією організацією товариша Любченка П. П.». 30 серпня 1937 під час перерви у роботі Пленуму ЦК КП(б)У П. Любченко покінчив життя самогубством. С. Косіор у зв’язку з цим заявив: «Це підтвердження того, що ми правильно цю справу розібрали». Репресії було продовжено. Більшість осіб, які проходили у справі, реабілітовано у 50-х рр.

Літ.: Пирог Р. Я. Как погиб Председатель Совнаркома Украинской ССР П. П. Любченко // Изв. ЦК КПСС. 1990. № 10; Шаповал Ю. І. Україна 20–50-х років: Сторінки ненаписаної історії. К., 1993; Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ–ХХ ст.: Істор. нариси. К., 2002.

Ю. І. Шаповал

Стаття оновлена: 2004