Бурименко Юрій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бурименко Юрій  Іванович

БУРИМЕ́НКО Юрій Іванович (25. 09. 1938, м. Смоленськ, РФ) – фахівець у галузі прикладної математики. Д-р тех. н. (1993), проф. (2002). Закін. Харків. авіац. ін-т (1961). Працював на інж. посадах (1962–66); асист., викл., ст. викл., доц. каф. обчислюв. математики, доц. каф. оптимал. керування Одес. ун-ту (1966– 94); проф. каф. орг-ції буд-ва (від 1995), декан ф-ту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів (1997–2000) Одес. академії буд-ва та арх-ри; проф. каф. упр. проектами Одес. регіон. ін-ту держ. управління Укр. академії держ. управління при Президентові України (2000– 02); зав. каф. вищої та приклад. математики Одес. мор. ун-ту (від 2002). Виконує аналіз складних динаміч. систем, розробляє конструктивні теорії систем керов. динаміч. об’єктів зі змін. зв’язками.

Пр.: К оптимизации управления режимами работы транспортных машинных агрегатов // Теория машин и механизмов. Москва, 1976 (співавт.); The dynamic analysis and synthesis of marine machines // Proceedings of the 6th World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms. New Delhi, 1983. Vol. 1 (співавт.); Оптимизация структур систем управляемых динамических объектов с переменными связями // КВТ. 1993. Вып. 99; Системный анализ морских происшествий. Москва, 1997 (співавт.); Вища математика для менеджерів та економістів. О., 2001 (співавт.).

П. В. Керекеша

Стаття оновлена: 2004