Буришкін Михайло Леонідович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Буришкін Михайло Леонідович


Буришкін Михайло  Леонідович

БУРИ́ШКІН Михайло Леонідович (04. 08. 1940, Одеса – 16. 09. 1995, там само) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1985), проф. (1986). Закін. Одес. ін-т інж. мор. флоту (1962). Від 1968 – ст. викл., 1986–95 – зав. каф. теор. механіки Одес. академії буд-ва й арх-ри. Осн. напрям наук. дослідж. – механіка симетрич. неоднорід. середовищ та її застосування. Створив заг. методи розв’язування симетрич. задач матем. фізики з несиметрич. правими частинами – витонченої та відточеної теорії. Разом із колегами розробив потуж. обчислюв. комплекс програм «Парсек», орієнтов. на проведення статич. та динаміч. розрахунків симетрич. просторових конструкцій.

Пр.: Общая схема решения неоднородных линейных задач для симметричных механических систем // Приклад. математика и механика. 1981. Т. 45, вып. 5; Эффективные методы и программы расчета на ЭВМ симметричных конструкций. К., 1984 (співавт.); Эффективный метод решения задач термоупругости для дисков циклической структуры. Ленинград, 1989 (співавт.); Динамические характеристики симметрических тел: Аналит. подход. С.-Петербург, 1995 (співавт.).

Літ.: Механика симметричных неоднородных сред и ее приложение: Сб. науч. тр., посвящ. памяти акад. М. Л. Бурышкина. О., 1997.

Статтю оновлено: 2004