Бурі лісові ґрунти | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бурі лісові ґрунти


Бурі лісові ґрунти

БУ́РІ ЛІСОВІ́ ҐРУНТИ́ – тип ґрунтів, що характеризуються промивним чи періодично промивним водним режимом, забарвленням профілю від жовтувато-палевого до бурого, грудкуватою та горіхуватою структурою. Ін. назва – буроземи. На тер. України Б. л. ґ. поширені в Укр. Карпатах і Кримських горах. Формуються гол. чином під лісовою рослинністю в умовах м’якого помірно теплого, вологого клімату на елювіально-делювіальних відкладах щільних порід. Серед Б. л. ґ. виокремлюють звичайні, опідзолені та дерновобуроземні підтипи. Генетичний профіль Б. л. ґ. має потужність 25–120 см і в звичай. підтипах складається з гумусово-акумулятив. й перехід. горизонтів. В опідзолених Б. л. ґ. він диференційований на гумусово-елювіал. та ілювіал.-перехід. горизонти; у дерново-бурозем. ґрунтах гумусово-акумулятив. горизонт у верх. частині має темно-сірий колір. Підтипи Б. л. ґ. поділяють на роди: модальні, кислі, залишковонасичені, карбонатні, мочаристі (оглеєні), еродовані, скелетні та плантажовані. На відміну від Б. л. ґ. Укр. Карпат, у Кримських горах вони мають слабокислу чи близьку до нейтральної реакцію ґрунтового розчину (рН 6,0–7,2), в карбонатних різновидах – слаболужну; вміст гумусу – 2,6–6,0 %. Б. л. ґ. використовують як земел. фонд у лісовому госп-ві, частково в с. госп-ві (понад 326 тис. га). Їхній бонітет коливається від 35-ти до 44-х балів.

Статтю оновлено: 2004